Järkevä rakentaminen

Nykyinen perusturva on monimutkainen


Nykyinen perusturva koetaan usein monimutkaiseksi ja lannistavaksi. Toimeentulo rakennetaan monista palasista asumistuesta työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen. Oleellista on korottaa perusturva tasolle, jolla toimeentulotukea tarvitsee hakea vain poikkeustilanteissa.

Vasemmisto oli ratkaisevassa asemassa, kun edellinen eduskunta nosti työttömän perusturvaa 550 eurosta kuukaudessa yli 700 euroon. Myös puolison tulojen vaikutuksen poistaminen työmarkkinatuesta ja tukien siirto yhdelle luukulle olivat tärkeitä Vasemmiston saavutuksia jotka selkiyttävät suomalaista sosiaaliturvaa. Perusturvan taso on kuitenkin yhä riittämätön, kun suuri osa perusturvan varassa elävistä ihmisistä joutuu säännöllisesti turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen. Järjestelmä toimii myös yhä passivoivasti, koska lyhyen työn vastaanottaminen ei kannata, eikä monimutkainen tukijärjestelmä reagoi muuttuviin tilanteisiin.

On siirryttävä asteittain perustulojärjestelmään, jossa perusturva jaetaan jokaiselle kansalaiselle. Valtion tuki leikkautuu verotuksen mukana pois tulojen kasvaessa, joten kokonaisuutena tulonsiirtojen määrä ei sinänsä radikaalisti muutu, järjestelmä vain selkeytyy ja muuttuu oikeudenmukaisemmaksi.

Seuraa meitä Facebookissa