Julkiset palvelut

Julkiset palvelut suoraan ja avoimeen demokraattiseen hallintaan


Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa palvelut on järjestetty suorassa demokraattisessa hallinnassa. Kun kaikki rahankäyttö ja palveluiden järjestäminen on ollut avointa, ovat kuntalaiset voineet vaikuttaa suoraan omiin asioihinsa.

Julkista palvelutuotantoa on kuitenkin yhä enemmän yksityistetty yritysten järjestettäväksi. Kunnat ja valtio ovat yhtiöittäneet toimintojaan myös omiin julkisesti omistettuihin yhtiöihinsä. Monissa kunnissa on luotu tilaaja-tuottaja-organisaatioita, jossa hallintoa ja normeja on jouduttu paisuttamaan ostojen hallitsemiseksi. Palvelutuotannon siirryttyä yhä laajemmin yrityssalaisuuksien piiriin on sekä kokouksia ja asiakirjoja salattu kasvavassa määrin.

Oikeistohallitus on päättänyt, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut yhtiöitetään. Tämä tulee paitsi heikentämään demokratiaa ja nostamaan kustannuksia, myös edellyttämään valtavasti uusia normeja, sääntöjä ja lakeja. Olisi toimittava päin vastoin ja palautettava julkiset palvelut julkiseen hallintaan. Yksityisen palvelusektorin on hyvä antaa toimia aidosti yksityisen kilpailun ehdoilla ilman, että julkisen ja yksityisen palvelutuotannon raja hämärretään.
Seuraa meitä Facebookissa